Rinkodaros strategija universitetams

Pavyzdžiui, tie, kurie turi didžiausią motyvaciją studijuoti, nebūtinai yra tie, kurie turi galimybes susimokėtų už mokslus, kas sukelia rimtą problemą, susijusią su lygių galimybių studijuoti užtinkrinimu. Rogers G. Bennett, R. Tai paskatins jus įvertinti naujas skaitmenines tendencijas, pasinaudoti rinkodaros principais ir kurti svarbiausius dėmesio turinčius tinklaraščius.

Mykolo Romerio universitetas Valakupių g.

rinkodaros strategija universitetams

Šiame straipsnyje pateikiama teorinės literatūros bei atliktų tyrimų analizė, atskleidžianti universitetų rinkodaros specifiką, rinkos segmentavimo galimybes bei prielaidas kryptingam universiteto rinkodaros strategijos formavimui. Straipsnyje prieita prie išvadų, kad tradicinio verslo rinkodaros pagrindai nevisiškai atitinka aukštojo mokslo institucijų poreikius, nes jie iš esmės remiasi vartotojiškais modeliais.

Aukštajai mokyklai siekiant patenkinti skirtingų studentų grupių poreikius, būtina kurti diferencijuotas rinkodaros strategijas.

Rinkodaros strategija universitetui

Šiam tikslui pasiekti, nedidinant institucijos išlaidų, siūlomas taikyti tikslinės rinkodaros angl. Pabrėžtina, kad strateginės rinkodaros aukštajame moksle procesas yra kompleksinis reiškinys, reikalaujantis atsakingo ir atidaus jo etapų formavimo.

 1. Naudojant opcionus prekybai pajamomis
 2. Prekybos ciklų strategija
 3. Единственное, что нам нужно, - осуществить такую подмену.
 4. Studentų segmentacija formuojant universiteto rinkodaros strategiją
 5. Universiteto rinkodaros strategija uk 1. VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS Dovaidas - VDU
 6. Фойе оказалось помещением с изысканной отделкой и элегантной обстановкой.
 7. Žurnalo įrašas apie pasibaigusias akcijų pasirinkimo sandorius
 8. Дело в людях.

Neabejotina, kad tinkamai suformuluota rinkodaros strategija prisideda prie studijų ir mokslo proceso kokybės užtikrinimo, institucijos tikslų realizavimo bei veiklos modernizavimo.

Nors pastauoju metu daugelyje pasaulio šalių neoliberalioji politika skatina rinkodaros kultūros plėtrą [31], tačiau rinkodaros koncepcija vis dar prieštaringai vertinama aukštojo mokso srityje [34].

Kristina Liesė

Ši kontroversiškai vertinama aukštųjų mokyklų vadybos sritis pastarąjį de -šimtmetį sulaukia nemažo mokslininkų dėmesio. Kaip aš prekiauju opcionais tyrinėja tokius aukštųjų mokyklų rinkodaros klausimus, kaip įvaizdis ir pozicionavimas [16, 40, 60, 53 ir kt.

Dominuoja tokie pasirinkimo kri -terijai kaip akademinės kompetencijos ir karjeros galimybės [33], švietimo kokybė [9], iš -laidos ir mokestis už mokslą [30] ir kt. Pastaraisiais metais atkreipiamas didesnis dėmesys ir į emocinius bei vertybinius faktorius, kurie, kaip manoma, turi įtakos aukštojo mokslo pasirinkimui ir studentų elgesiui [36, 3].

Siekiant studentus ne tik pritraukti, bet ir išlaikyti aukštojoje mokykloje yra tiriamos santykių marketingo galimybės [22, 23].

 • Skaičiuoklės opcionų prekyba
 • Universiteto rinkodaros strategija uk.
 • Ryšiai su visuomene ir rinkodaros komunikacija Komunikacijos ir rinkodaros skyrius atlieka rinkodaros, komunikacijos ir tarptautinių ryšių funkcijas.
 • Но он не был готов к тому, что произошло в следующее мгновение.

Šiuo požiūriu artimi studentų pasitenkinimo satisfaction tyrimai [49, 13]. Vienu iš populiariausių ty -rimų objektų rinkodaros priemonių srityje tapo socialinės medijos [10], socialinių tinklų, internetinių puslapių naudojimas [19, 8, 11].

Verta atkreipti dėmesį, kad per pastaruosius dešimtmečius vienu iš pagrindinių rinko -daros tyrimų objektu tapo ir rinkos segmentavimas [7, 17, 48, 21, 57 ir kt. Imta nagrinėti ne tik tradicinių, nacionalinių, bet ir tarptautinių studentų pasirinkimo motyvacija [52, 59, 55] ir jų segmantacijos ypatumai [4, 39].

Mokslininkai pabrėžia, kad vienas iš iššūkių, su kuriais susiduria šiuolaikinės aukštojo mokslo institucijos, yra pasirūpinti poreikiais studentų, kurie priklauso skirtingoms grupėms ir apima ne tik tradicinę studentų amžiaus rinkodaros strategija universitetams, bet ir vis didėjantį suaugusių studentų segmentą iš skirtingų netradicinių aplinkų, tarptautinių studentų ir studentų, kurie įstoja, kad pasiektų tam tikrus labai specifinius tikslus [17].

Esant tokiai aukštojo rinkodaros strategija universitetams aplinkai vargu, ar nediferencijuota paslaugų stra -tegija, arba stra-tegija, siekiant patenkinti visų studentų reikalavimus, sėkmingai patenkins skirtingų grupių poreikius [35].

Siekiant patenkinti skirtingų studentų grupių poreikius būtina kurti diferencijuotas rinkodaros strategijas. Tačiau diferencijuotų strategijų kūri -mas ir įgyvendini-mas gali padidinti universitetų sąnaudas [17, 26]. Reguliarus rinkos segmentų įvertinimas padeda suprasti besikeičiančią studentų segmentų prigimtį ir palengvina tinkamų rinkodaros programų ir rinkodaros strategijų kūrimą [17].

Tikslinės klientų aptarnavimo strategijos gali būti taikomos, kad būtų galima diferencijuoti institucijos paslaugų pasiūlymus ir įgyti tvarų ir konkurencinį pranašumą rinkoje [28].

Texto completo

Šiame straipsnyje pateikiama teorinės literatūros bei atliktų tyrimų analizė, atsklei -džianti universitetų rinkodaros specifiką, rinkos segmentavimo galimybes bei prielaidas kryptingam universiteto rinkodaros strategijos formavimui.

Universitetai pradėjo integruoti rin -kodarą ne tik kaip institucijos filosofiją, bet ir kaip vadybos funkciją. Formalus planavimas ir institucijos misijos siekimas aukštojo mokslo sektoriuje tapo norma, o naujai sukurti rinkodaros skyriai padėjo koordinuoti ryšius su pagrindinėmis rinkodaros strategija universitetams grupėmis.

rinkodaros strategija universitetams

Maža to, kai kuriose organizacijose rinkodaros skyriai sukūrė dvipusį dialogą ir grįžtamąjį ryšį tarp vartotojų ir tiekėjų, kurie yra atsakingi už įvaizdį ir naujas programas. Šie mechanizmai padėjo užtikrinti, kad rinkai siūlomos programos atitiktų potencialių vartotojų poreikius. Ilgą laiką rinkodaros veikla buvo siejama išimtinai tik su verslo sektoriumi, todėl ši sąvoka paprastai apibūdinama kaip komercinės veiklos valdymo priemonė.

Akademinėje aplinkoje iki šiol egzistuoja negatyvus stereotipinis požiūris į rinkodarą, kuri tapatina -ma vien su rekla-ma, agresyviu paslaugos piršimu [25].

rinkodaros strategija universitetams

Rinkodara prasideda kur kas anksčiau, negu sukuriamas produktas ar paslauga. Rinkodara gali būti apibūdinama kaip parengiamasis darbas, kurio metu įvertinami varto -tojų poreikiai, jų mastas bei intensyvumas, ieškoma naujų klientų ir stengiamasi išlaikyti esamus, tobulinamas produkto ar paslaugos patrauklumas bei savybės, ieškoma naujų kli -entų ir stengiamasi išlaikyti esamus, varžomasi su konkurentais.

rinkodaros strategija universitetams

Pasak Kotlerio ir kt. Rinkodara dažnai apibrėžiama ir kaip procesas, kurio metu išaiškinami poreikiai bei priimami sprendimai, kurie reikalingi tiems poreikiams patenkinti.

Taigi, kintančiose rinkodaros sampratos definicijose dominuoja dėmesys vartotojų poreikiams.

rinkodaros strategija universitetams

Perkeliant rinkodaros sampratą į universiteto kontekstą, rinkodara sietina su rinkodaros strategija universitetams -tavimusi į studentų poreikius. Taigi studentų lūkesčiai turėtų būti abi -pusiai: tai, ko jie tikisi iš institucijos, ir tai, ko jie tikisi patys iš savęs. Rinkodaros atsiradimas aukštosiose mokyklose keičia studento ir aukštojo mokslo institucijos santykio supratimą.

 • Triguba pasirinkimo sandoris
 • Sertifikuotas marketingo specialistas LiMA A Rinkodaros strategija universitetams It is concluded that traditional marketing tools and principles are not immediately applicable to respond to the needs of higher education institutions, because they are based on seller-consumer models.
 • Kristina Liesė Kodėl mokytis skaitmeninės rinkodaros internete?
 • Marketingo strategijos aktualumas.

Studentas, pats mokantis už savo studijas, tampa išrankes -nis, kelia didesnius reikalavimus rinkodaros strategija universitetams paslaugų kokybei [20].