Prekybos sistema yra nejudanti

Skirtumo apibrėžimas Divergencijos ir konvergencijos prekybos ypatybės. Juostelė Dvejetainiai opcionai pelninga strategija Šis pasirinkimo būdas netinka visiems prekybininkams, nes norint prekiauti reikia naudoti ir atskirą strategiją, ir specialią mąstyseną. Žemė skrituliu vadinama dėl savo apskritos formos, nes ji panaši į ratą. Kodėl opcionų prekyba yra pelninga.

Birželio 1 d. Šis dokumentas yra Resideo Susietų namų galutinio vartotojo licencinė sutartis ir Pareiškimas dėl privatumo apsaugos.

dalyk udirbti pinigus internete

Pagrindiniai aspektai: Programinės įrangos licenciją, kuri reguliuoja programinės įrangos naudojimą Paslaugų sąlygas Griežtus apribojimus dėl mūsų finansinės ir kitos atsakomybės, susijusios su nuostoliais, kuriuos galėtumėte patirtinaudodamiesi sistema ir paslaugomis Informaciją, kurią renkame: Informacija, kurią pateikiate užpildydami savo paskyros registraciją; pvz.

Duomenys, susiję su sistemomis ir arba paslaugomis; pvz. Resideo naudojasi trečiaisiais asmenimis paslaugų teikėjais, kad įgalintų pasinaudoti tam tikrais Resideo Paslaugų aspektais, kaip antai, pavyzdžiui, debesijos paslaugomis, duomenų saugojimu, sinchronizavimu ir komunikacija per debesijos paslaugų teikėjus.

Prekybos sistema yra nejudanti - biblijalt

Resideo nekontroliuoja šių trečiųjų asmenų teikiamų paslaugų, tačiau jų naudojimas gali turėti įtakos Resideo Paslaugų naudojimui ir patikimumui arba Resideo Paslaugų naudojimas ir patikimumas gali turėti įtakos tų paslaugų naudojimui. Resideo Sistemos numatomas naudojimas. Sistema yra skirta prieigai prie nekritinės laiko atžvilgiu informacijos ir produktų kontrolės bei tokios informacijos ir produktų naudojimui.

Sistemos veikimui, be kita ko, turi įtakos atsitiktinės prekybos sistema yra nejudanti ir triktys dėl įvairių priežasčių, kurios nepriklauso nuo Resideo, įskaitant, be kita ko, bevielio Wi-Fi tinklo pertrūkį, paslaugų teikėjo veikimo laiką, mobiliuosius pranešimus ir nešlius.

Sistema nėra sertifikuota reaguoti į kritines situacijas. Be to, Sistemos negalima laikyti gelbėjimo priemone žmonėms, kuriems kilo pavojus namuose arba darbe, Sistema nėra pagalbos tarnybų pakaitalas. Dėl stebėsenos ir apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos paslaugų galite sudaryti atskirą sutartį su sertifikuota Centrine stotimi.

RESIDEO SUSIETŲ NAMŲ GALUTINIO VARTOTOJO LICENCINĖ SUTARTIS IR PAREIŠKIMAS DĖL PRIVATUMO APSAUGOS

Pranešimų patikimumas. Gali būti atvejų, kai pranešimo negaunate. Pranešimų veiksmingumas priklauso nuo pirmiau nurodytų trečiųjų asmenų produktų ir paslaugų ir Prekybos sistema yra nejudanti įrenginių funkcinių galimybių. Jūs atsakote už savo kompiuterio arba mobiliojo įrenginio funkcines galimybes.

Aktyvi prekyba akcijomis - Day Trading

Jokios garantijos. Nėra jokios garantijos, kad Sistema tinkamai perspės tam tikroje situacijoje arba kad ji nebus suklaidinta ar apgauta prieš perduodama signalą bet kokiam subjektui ar asmeniui, atsakingam už stebėjimą ir reagavimą į pranešimus, kuriuos siunčia Jūsų įsibrovimo arba priešgaisrinės signalizacijos valdymo pultas arba panaši įranga, skirta perspėti apie galimą žalą ar pakenkimą žmonėms ar turtui toliau — Centrinė stotisjeigu Jūsų signalizacijos sistema sujungta su tokia stotimi, arba kad Sistema apsaugos nuo bet kokio žmonių sužalojimo ar turto praradimo dėl vagystės įsilaužiant, apiplėšimo, gaisro, didelio karščio, šalčio prekybos sistema yra nejudanti drėgmės arba kitų priežasčių.

Mokslininkas Abel Nils Henrik: biografija - Mokslas Savamokslis fizikas iš Šiaulių rajono nusprendė pasigalynėti su raskgreitai. Bendrijos ekologija sinekologija Internacionalizavimas Prekybos sistema yra nejudanti. Pagrindinis straipsnis — Monopolistinio pranašumo teorija.

Be to, nėra jokios garantijos, kad Sistema arba Jūsų mobilusis įrenginys ar kompiuteris perduos arba prekybos sistema yra nejudanti visus signalus, kuriuos siunčiate Jūs arba Jūsų rangovas, platintojas ar centrinė stotis dėl užsisakytų Sistemos paslaugų arba kuriuos Jums siunčia Jūsų rangovas, platintojas ar centrinė stotis dėl užsisakytų Sistemos paslaugų, įskaitant signalus dėl Jūsų signalizacijos sistemos įjungimo arba išjungimo.

Jūs patvirtinate, kad apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos sistemos turėjimas negarantuoja, kad neįvyks vagystė įsilaužiant, apiplėšimas, gaisras arba kitas įvykis, ir tai nėra draudimo polisas. Jūs patvirtinate, kad Sistemos paslaugų prieinamumas priklauso nuo Jūsų kompiuterio, mobiliojo įrenginio, namų laidyno, Jūsų interneto paslaugų teikėjo, Jūsų palydovinio ryšio paslaugų teikėjo, kai teikiamos geolokacijos paslaugos, ir Jūsų mobiliojo įrenginio nešlio, taip pat patvirtinate, kad atsakote už visus su tokiu naudojimu susijusius mokesčius ir bet kokių prekybos sistema yra nejudanti naudojimu susijusių sutarčių laikymąsi.

Be to, Jūs patvirtinate, kad Resideo ir bet kokie tinklo paslaugų teikėjai negarantuoja jokio belaidžio perdavimo saugumo ir nebus atsakingi už nepakankamą su bet kurios paslaugos naudojimu susijusį saugumą.

Prekybos sistema yra nejudanti

Jūs sutinkate neperparduoti jokių belaidžio ryšio paslaugų, kurios Jums teikiamos kaip Sistemos dalis. Resideo negarantuoja, kad Sistema bus suderinama su visais kompiuteriais arba rankiniais įrenginiais. Pirmiausia turėtumėte patikrinti namuose turimus įrenginius, ar jie suderinami su Sistema, prieš naudodami juos ne namuose.

Resideo neatsakys už jokius nuostolius arba žalą, kurios reikalaujama reiškiant pretenzijas dėl to, kad Sistema neperdavė jokios rūšies perspėjimo ar įspėjamojo pranešimo, ir prekybos sistema yra nejudanti Jūs patvirtinate, kad atleidžiate Resideo nuo bet kokios dėl to kylančios atsakomybės.

Kad būtų patogiau, produktų, programinės įrangos ir paslaugų derinį arba bet kokį jų derinį, kurį teikiame Jums, vadiname Sistema. Sutikdami su šia Sutartimi arba įdiegdami ar naudodami Sistemą, Jūs sutinkate laikytis šios Sutarties terminų ir sąlygų. Jūs sutinkate, kad esate Sistemos galutinis vartotojas, ir pareiškiate, kad esate pilnametis ir turite teisę sudaryti šią Sutartį.

Ši Sutartis apima kelių skirtingų Resideo produktų ir paslaugų naudojimą; paaiškiname, kad tam tikrais atvejais tam tikros šios Sutarties nuostatos yra susijusios vien tik su konkrečiu produktu arba paslauga.

Citibank fx parinktys, Citibank forex kortelės likutis

Ši Sutartis yra skirta naudoti Resideo susietus sprendimus, įskaitant Resideo programinę įrangą naudojimui bet kokiuose Resideo produktuose ir ryšių tinkluose, Resideo programinę įrangą, leidžiančią naudotis tinkline sąsaja ir pagrindinėmis funkcijomis bei suteikiančią prieigą prie Resideo paslaugų, Resideo mobiliesiems įrenginiams skirtų taikomųjų programų programinės įrangos ir bet kokių Resideo tinklų, susijusių su bet kuo, kas nurodyta pirmiau toliau kartu — Resideo Paslaugosir suteikia naudojimo licenciją pirmiau nurodytiems programinės įrangos produktams, kuri apima kompiuterių ir taikomųjų programų programinę įrangą ir gali apimti susijusias laikmenas, spausdintą prekybos sistema yra nejudanti ir prekybos sistema yra nejudanti ar elektroninę dokumentaciją, taip pat bet kokias minėtos programinės įrangos būsimas versijas, laidas, naujinius, pataisas, defektų ir klaidų taisymus toliau — Resideo Programinė įranga.

Sistema apima Prekyba pardavimo opcionais nuosavybės teise priklausančią prekybos sistema yra nejudanti įrangą ir programinę įrangą, kuria Resideo naudojasi pagal licenciją, ir kurią saugo Jungtinių Amerikos Valstijų JAV ir tarptautiniai autorių teisių įstatymai ir sutartys, taip pat kiti intelektinės nuosavybės įstatymai ir sutartys.

Sistema suteikiama Jums naudoti pagal licenciją, o ne parduodama. Pagal šios Sutarties sąlygas Resideo suteikia Jums ribotą, neišimtinę, neperleidžiamą licenciją be teisės į sublicencijas, išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus naudotis Sistema ir su ja susijusia Resideo Programine įranga tik asmeniniam naudojimui dėl Jūsų namų arba veiklos stebėjimo.

Minėta licencija apima teisę įdiegti Resideo Programinę įrangą Jūsų personaliniame kompiuteryje ir arba mobiliajame įrenginyje ir naudoti Resideo Programinę įrangą ryšium su licenciniu Sistemos naudojimu.

Resideo neleidžia naudoti Sistemos neužsiregistravus, atgaminti dauginti ir platinti Sistemą, šie veiksmai pažeidžia JAV ir tarptautinius autorių teisių įstatymus ir jiems taikomos civilinės ir baudžiamosios sankcijos.

Jums ypač draudžiama daryti Sistemos kopijas arba jas platinti, išskyrus atvejus, kai tai daryti leidžia taikytina teisė.

Prekybos sistema yra nejudanti.

Visos bet kokio pobūdžio teisės į Sistemą ir visos kitos Resideo prekybos sistema yra nejudanti, kurios nėra aiškiai suteiktos šioje Sutartyje, visiškai ir išimtinai priklauso Resideo įskaitant programinės įrangos galutinį kodą ir pradinį kodą. Negalite nuomoti, kopijuoti, keisti ar versti Sistemos arba Sistemos pagrindu kurti išvestinius kūrinius vedinius.

Negalite keisti arba pašalinti jokių Sistemoje arba kartu su ja pateikiamų pranešimų arba ženklų apie Resideo priklausančias autorių ar nuosavybės teises. Savo teisių pagal šiuos įstatymus įgyvendinti negalite, nebent pirma raštu esate paprašę Resideo pateikti informaciją, o Resideo atsisakė pateikti prašomą informaciją per 30 dienų nuo prašymo. Išskyrus šioje Sutartyje nurodytus atvejus, negalite suteikti prieigos prie Sistemos jokiam trečiajam asmeniui, taip pat nesate įgaliotas teikti informacijos apie Sistemos generuotus pardavimo pardavimo strategijos arba Sistemos bet kokio veikimo arba funkcijų įvertinimo rezultatus jokiam trečiajam asmeniui.

Jeigu esate Centrinė stotis arba platintojas, turite teisę suteikti sublicencinę prieigą prie Sistemos tik galutiniams vartotojams, su sąlyga, kad kiekvienas galutinis vartojas sutinka laikytis šios Sutarties sąlygų ir Resideo sumokami visi taikomi mokesčiai.

Sistemoje gali būti trečiųjų asmenų licenciarų medžiagos arba Sistema gali naudoti tokią medžiagą. Be Sutartyje nurodytų apribojimų, tokiai tretiesiems asmenims priklausančiai medžiagai gali būti taikomi papildomi apribojimai. Jūs sutinkate, kad bet kuris trečiasis asmuo tiekėjas turi teisę įvykdyti šią Sutartį šio trečiojo asmens programinės įrangos atžvilgiu.

Sistemoje gali būti Atvirojo kodo programinė įranga, kuri Jums suteikiama pagal prekybos sistema yra nejudanti kodo licencinės sutarties arba prie Atvirojo kodo programinės įrangos pridedamo pranešimo dėl autorių teisių sąlygas. Šioje Sutartyje vartojama sąvoka Atvirojo kodo programinė įranga reiškia bet kokią nemokamai suteikiamą programinę įrangą, programą, modulį, kodą, biblioteką, duomenų bazę, tvarkyklę ar panašų komponentą arba jų dalįnuosavybės teise priklausančią programinę įrangą, kurios naudojimui vartotojas turi prisiimti sutartinius įsipareigojimus trečiajam asmeniui arba licenciją, kurią patvirtino Open Source Initiative Atvirojo kodo iniciatyvaFree Software Foundation Laisvosios programinės įrangos fondas arba panaši grupė.

Jeigu kartu su Sistema užsisakėte GPS padėties nustatymo paslaugas, sutinkate naudotis padėties nustatymo paslaugomis tik pagal taikomą teisę ir kaip numatyta su Paslauga pateiktoje dokumentacijoje. Jūs sutinkate, kad Resideo neatsako už Jūsų naudojimąsi Paslauga ne pagal įstatymus arba jos įprastą paskirtį. Jūs sutinkate: a pateikti teisingą, tikslią, galiojančią ir išsamią informaciją apie save, kaip prašoma registracijos formoje, ir b užtikrinti nemokama internetinė virtualių opcionų prekyba nedelsiant atnaujinti tokią informaciją.

Prieigai prie Sistemos jūs turite sukurti vartotojo vardą ir slaptažodį. Jeigu Jums suteiktas laikinasis vartotojo vardas ir slaptažodis, turite pakeisti laikinuosius atpažinimo ženklus ir sukurti savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Jūs esate atsakingas už sėkmingų pasirinkimo strategijų slaptažodžio ir paskyros konfidencialumo užtikrinimą ir esate visiškai atsakingas už veiklą, vykdomą su Jūsų slaptažodžiu, Jūsų paskyroje ar bet kokioje subpaskyroje.

Jūs sutinkate a nedelsiant pakeisti savo slaptažodį, jeigu įvyksta bet koks saugumo pažeidimas, b pranešti Jūsų Centrinei stočiai, jeigu patyrėte saugumo pažeidimą, ir c užtikrinti, kad atsijungiate nuo savo paskyros kiekvienos sesijos pabaigoje. Jūs sutinkate, kad Sutarties sąlygos bus privalomos ir reguliuos santykius tarp Resideo ir bet kokio trečiojo asmens, kuriam suteikiate prieigą prie savo paskyros arba leidžiate eksploatuoti subpaskyrą.

Jūs taip pat sutinkate imtis bet kokių ir visų veiksmų, reikalingų užtikrinti šios Sutarties laikymąsi ir įvykdyti jos sąlygas, taip pat sutinkate atlyginti Resideo visus ir bet kokius nuostolius, žalą, sąnaudas ar išlaidas, patirtas trečiojo asmens vartotojo atžvilgiu.

Resideo negali būti ir nebus atsakinga už jokius nuostolius ar žalą, kylančius dėl to, kad nesilaikote šios Dalies reikalavimų.

pasirinkimo sandorių tiesioginės investicijos

Jeigu Jūsų įranga neveikia, tai gali trukdyti Sistemos tinklo prekybos sistema yra nejudanti. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad turite galimybę prijunti papildomus asmenis prie savo paskyros ir jie turės visišką arba dalinę prieigą prie Sistemos, įskaitant, bet neapsiribojant, galimybę patikrinti ir keisti Jūsų kasdienį planą ir termostatą ir arba saugumo ar namų automatizuoto valdymo nustatymus ir programavimą.

Jūs taip pat patvirtinate ir sutinkate, kad Resideo nėra Jums atsakinga dėl tokių asmenų atliekamų veiksmų. Be to, Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad turite galimybę įtraukti savo rangovo arba platintojo informaciją į savo paskyros informaciją ir atitinkamas asmuo gali gauti Sistemos siunčiamus įspėjimus dėl Jūsų namų pvz.

Jūsų rangovas arba platintojas gali su Jumis susisiekti, gavęs tokius įspėjimus. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Resideo neatsako dėl jokių Jūsų rangovo arba platintojo veiksmų arba neveikimo. Jūs patvirtinate ir sutinkate, kad Resideo ir jos susijusiems asmenims, paslaugų teikėjams, tiekėjams ir platintojams leidžiama bet kuriuo metu ir be išankstinio pranešimo nuotoliniu būdu įkelti į Sistemą programinės įrangos ir programinės aparatinės įrangos naujinius, patobulinimus, pakeitimus, modifikacijas, papildomas funkcijas arba klaidų taisymus.

Šia Sutartimi sutinkate su tuo, kas nurodyta pirmiau, ir atleidžiate Resideo ir jos susijusius asmenis, paslaugų teikėjus, tiekėjus ir platintojus nuo bet kokios su tokiais veiksmais susijusios atsakomybės, kiek tai leidžia įstatymai. Ši Sutartis įsigalioja nuo dienos, kai pirmą kartą pasinaudojate Sistema, ir galioja tol, kol toliau naudojatės Sistema ir Paslaugomis, ir kitais būdais atliekate bet kokius būtinus mokėjimus už Prekybos sistema yra nejudanti paslaugas.

Paslėpta divergencijos prekybos strategija, Divergencijos prekybos forex

Resideo gali nutraukti šią Sutartį bet kuriuo metu, jeigu nesilaikote bet kurių Sutarties sąlygų, įskaitant, jei prekybos sistema yra nejudanti neatliekate būtinų mokėjimų už Sistemos paslaugas ir toks nutraukimas, jei taikoma, įsigalios nedelsiant. Jeigu esate sudarę sutartį su platintoju dėl tam tikrų Paslaugų, Jūsų teisė naudotis Paslaugomis priklauso nuo to, ar Jūsų platintojas arba Centrinė stotis sumokėjo visus mokesčius, kurie yra mokėtini Resideo už Paslaugas, o Resideo gali sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą prie Paslaugų, jeigu platintojas nesumoka už Paslaugas, kurias teikia Resideo, arba Jūs nesumokate Centrinei stočiai, su kuria esate susietas, bet kokių mokėtinų sumų.

Resideo teisėtai leidžiama reikšti prieštaravimus, kylančius dėl Resideo santykių su Jūsų platintoju arba Centrine stotimi, su kuria esate susietas, taip pat dėl santykių su Jumis, todėl Jūsų mokėjimas Centrinę stotį kontroliuojančiai bendrovei negarantuoja Jūsų teisės į Sistemos Paslaugas.

  • Paslėpta divergencijos prekybos strategija - Prekybos sistema yra nejudanti
  • Prekybos sistema yra nejudanti The EU Emissions Trading System explained japoniškos žvakidės ebook Pagrindinis straipsnis — Monopolistinio pranašumo teorija.
  • Kodėl opcionų prekyba yra pelninga.
  • Cryptocurrency investavimo programa? Įsiurbia dvejetainiai variantai daesta.lt

Jeigu Resideo nustoja teikti Jums Paslaugas dėl to, kad Jūs, Jūsų platintojas arba Centrinė stotis, su kuria esate susietas, nesumoka už Paslaugas, Resideo nebus Jums atsakinga už jokias sumas, kurias Jūs iš anksto sumokėjote savo platintojui arba Centrinei stočiai, ir privalote kreiptis į juos dėl tokių sumų grąžinimo.

Atsižvelgiant į Paslaugas, dėl kurių sudarėte sutartį arba kurias užsakėte, iš anksto įspėdama Resideo taip pat gali sustabdyti arba nutraukti vartoto paskyrą dėl vartotojo neaktyvumo. Priklausomai nuo Paslaugų, dėl kurių sudarėte sutartį arba kurias užsakėte, Jūs galite nutraukti šią Sutartį raštu pranešdami apie tai Resideo. Nutraukus šią Sutartį, pagal ją suteikta licencija baigsis, o Jūs privalote nedelsiant nustoti naudotis Sistema. Resideo pasilieka teisę iš anksto įspėdama prekybos sistema yra nejudanti kuriuo metu visam laikui nutraukti Paslaugas.

Resideo pasilieka teisę bet kuriuo metu ir atitinkamu laiku nustatyti mokestį už Sistemos naudojimą ir pranešusi arba nepranešusi keisti arba laikinai atjungti Sistemą arba bet kurią jos dalįsu sąlyga, kad tai neturi nereikalingos įtakos Jūsų naudojimuisi Resideo Programine ranga ir Paslaugomis.

Jūs sutinkate, kad Resideo nebus atsakinga Jums arba bet kuriam trečiajam asmeniui už bet kokią Sistemos modifikaciją, veikimo sustabdymą arba pertraukimą. Jūs suprantate ir sutinkate, kad Jums išsikėlus turėsite panaikinti savo paskyrą ir nebegalėsite prisijungti prie Resideo Sistemos savo ankstesniu adresu.

Jeigu esate sudarę sutartį su Centrine stotimi, Jūs privalote ją informuoti, jeigu išsikeliate, kad nutrauktumėte savo paskyrą.

  • Prekybos sistema yra nejudanti - 1. Mokslininkas Abel Nils Henrik: biografija - Mokslas
  • Citibank fx parinktys, Citibank forex kortelės likutis Turinys Foreks çalışma mantığı Citi ticaret sistemi 1.
  • Dvejetainiai Variantai Įsiurbia Fz variantas Stūmoklio greičio pokytis nustatomas pagal formulę.

Kadangi kai kurios valstybės ar jurisdikcijos neleidžia apriboti tam tikrų garantijų ir pareiškimų, pirmiau minimi apribojimai Jums gali būti taikomi nepilnai arba dalinai. Nuostolius ar žalą galima numatyti ir todėl jie nekompensuojamijeigu tai yra akivaizdi Resideo pažeidimo pasekmė arba jeigu Jūs ir Resideo numatėte tokius nuostolius ar žalą šios Sutarties sudarymo metu. Nei Resideo, nei jos tretieji asmenys paslaugų teikėjai nėra atsakingi už Jūsų pasirinktą apsaugos arba priešgaisrinės signalizacijos sistemą, įrengtą Jūsų patalpose, arba tos sistemos prijungimą prie arba jos valdymą iš Centrinės stoties.

Resideo pateikia Jums Sistemą naudojimui tik pagal šią Sutartį. Jūs sutinkate nenaudoti Sistemos jokiu kitu komerciniu, verslo ar perpardavimo tikslu, išskyrus atvejus, kai tokus naudojimo būdus leidžia ši Sutartis. Jūs taip pat sutinkate, kad Resideo nelaikoma atsakinga ir neatsako už nuostolius ar žalą, patirtus ryšium su i turinio, prekybos sistema yra nejudanti arba medžiagos, teikiamos arba prieinamos per Sistemą, tikslumu, išsamumu, teisėtumu, patikimumu, veikimu arba prieinamumu, ii bet kokios informacijos arba medžiagos ištrynimu, neišsaugojimu, atsitiktiniu atskleidimu, praradimu, nepateikimu arba nesavalaikiu pateikimu, arba iii Jūsų namų apsaugos sistemų pažeidimais, išskyrus atvejus, kai tokie nuostoliai ar žala kyla dėl numatomo šios Sutarties pažeidimo iš Resideo pusės.

Resideo jokiu atveju nelaikoma atsakinga ir neatsako už informaciją ar įvykius, kurių ji nekontroliuoja, įskaitant su Sistema susietų pranešimų lentų arba kitų forumų turinį.

turtingi dvejetainių opcionų prekybininkai

Šis atsakomybės apribojimas ir tam tikrų rūšių nuostolių atskyrimas Jums gali būti taikomi nepilnai arba dalinai, atsižvelgiant į Jūsų jurisdikcijos įstatymus. Jokia šios Sutarties nuostata jokiu būdu nepanaikina ar akcijų pasirinkimo sandorių paleidimo procentas i Resideo, jos susijusių asmenų, pareigūnų, vadovų, darbuotojų, agentų, tiekėjų ir licencijos išdavėjų kolektyvinės atsakomybės Jums už žmonių sužalojimą ar mirtį dėl šių asmenų neatsargumo, ii Resideo atsakomybės Jums už apgaulę ar apgaulingą klaidinimą arba iii jokios Resideo atsakomybės, kurios negalima panaikinti pagal taikmą teisę, tarp jų ir Jūsų jurisdikcijoje taikomus vartotojų apsaugos teisės aktus.

Jokiomis aplinkybėmis Resideo nebus laikoma atsakinga už jokią žalą, padaromą atsisiunčiant bet kokią informaciją ar medžiagą per Sistemą arba naudojantis prieiga prie tokios informacijos ar medžiagos, jokį veikimo vėlavimą ar neveikimą, atsirandantį tiesiogiai ar netiesiogiai dėl įvykių, kurių Resideo negali kontroliuoti, įskaitant stichines nelaimes, priežastis ar pagrindus, kurių neįmanoma kontroliuoti, įskaitant, be kita prekybos sistema yra nejudanti, interneto veiklos sutrikimus gedimuskompiuterio įrangos gedimus, telekomunikacijų įrangos gedimus, kitos įrangos gedimus, elektros tiekimo sutrikimus gedimusstreikus, su darbo santykiais susijusius ginčus, riaušes, sukilimus, pilietinius neramumus, darbuotojų arba medžiagų trūkumus, kodl turtumte investuoti kriptovaliutas, potvynius, audras, sprogimus, stichines nelaimes, karą, vyriausybės veiksmus, vietos prekybos sistema yra nejudanti užsienio teismų ar tribunolų įsakymus, trečiųjų asmenų įsipareigojimų nevykdymą arba šilumos, šviesos ar oro kondicionavimo praradimą ar svyravimus.

Prašome atkreipti dėmesį, kad Resideo prievolė teikti Paslaugas yra įmanomomis priemonėmis grindžiama prievolė, o ne prievolė pasiekti konkretų rezultatą. Resideo visomis įmanomomis priemonėmis stengsis suteikti Paslaugas. Jeigu Resideo bet kuriuo metu neįgyvendina bet kurių šios Sutarties nuostatų, tai nereiškia tolesnio šios Sutarties nuostatų atsisakymo, o toks neįgyvendinimas nepažeidžia Resideo teisės atlikti bet kokius veiksmus ateityje, kad įgyvendintų prekybos sistema yra nejudanti kurias šios Sutarties nuostatas.

Pagal šią Sutartį pateikiamai programinei įrangai ir techninei informacijai taikomi JAV eksporto kontrolės įstatymai ir gali būti taikomos kitose valstybėse galiojančios eksporto arba importo taisyklės. Jūs sutinkate griežtai laikytis visų tokių įstatymų ir taisyklių, taip pat tik Jūs būsite atsakingas už bet kokių importo, eksporto, reeksporto leidimų ir licencijų, reikalingų tokiai programinei įrangai ir techninei informacijai įsigijimą ir dokumentų, patvirtinančių tokių įstatymų ir taisyklių laikymąsi, turėjimą.

Šiai Sutarčiai taikomi Anglijos ir Velso įstatymai ir ji yra aiškinama pagal Anglijos ir Velso įstatymus. Jūs ir Resideo sutinkate paklusti neišimtinei Anglijos teismų jurisdikcijai. Resideo patvirtina, kad tuo atveju jeigu Jūs nesate įsikūręs Jungtinėje Karalystėje, Jūs galite turėti prekybos sistema yra nejudanti pradėti procesinius veiksmus Jūsų šalies jurisdikcijoje.

kriptovaliutų pietų korėja draudžia prekybą kriptovaliuta

Suprantama ir susitariama, kad, nepažeidžiant jokių kitų šios Sutarties nuostatų, Jums pažeidus bet kurią šios Sutarties nuostatą Resideo gali būti padaryta nepataisoma žala, kurios atlyginimas pinigais nebūtų pakankamas, ir kad tokiu atveju Resideo turės teisę laiku imtis teisinių priemonių, įpareigojančių nepažeisti jos teisių, kad apsaugotų Resideo teises pagal šią Sutartį, be visų kitų teisių gynimo priemonių, kurių ji gali imtis pagal įstatymą.

Ši Sutartis ir Resideo pardavimo sąlygos, pateikiamos kartu su bet kokia įranga, kurią Jūs įsigyjate tiesiogiai iš Resideo, sudaro visą susitarimą tarp Jūsų ir Resideo, ir visiškai pakeičia bet kokius ir visus žodinius bei rašytinius susitarimus, anksčiau buvusius tarp Jūsų ir Resideo dėl šios Sutarties dalyko.