Prekybos licencijų sistema.

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas Žin. Kai paslaugos gavėjo pranešime yra nurodyta diena, nuo kurios ketinama pradėti verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, ir ši diena yra vėlesnė negu kita diena nuo pranešimo pateikimo dienos, laikoma, kad licencija yra išduota nuo pranešime nurodytos datos. Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Paraiška pildoma tiesiogiai internetu Elektroninių valdžios vartų portale.

Išduodama įmonėms, registruotoms Lietuvoje Licencija išduodama Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, Lietuvos Respublikoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtiems užsienio juridinių asmenų filialams. Reikalavimai įmonei nustatyti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo str.

prekybos licencijų sistema

Licencija išduodama per 30 prekybos licencijų sistema dienų Licencija išduodama per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo.

Jeigu pateikti ne visi, neteisingai užpildyti dokumentai arba pateikti neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų patikslintų dokumentų gavimo dienos. Licencija išduodama neterminuotam laikui Licencija išduodama naudojantis Licencijų informacine sistema www.

prekybos licencijų sistema

Valstybės rinkliava Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą Eur Valstybės rinkliavos gavėjas — Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas Biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą rasite čia. Sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir ar kuriuose šie gėrimai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir prekybos licencijų sistema dokumentai: 2.

prekybos licencijų sistema

Įmonė privalo būti registruota kaip maisto tvarkymo subjektas, vykdantis didmeninę prekybą alkoholiniais gėrimais pasirinktame -uose sandėlyje -iuose. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas Šv. Stepono g.

prekybos licencijų sistema