Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Juknys, R. Priimti tekstai - Trečiadienis, m. Pasaulio ekosistemų būklė per pastaruosius 50 metų labai suprastėjo. Dienos kadras Reikėtų pažymėti, kad sudėtingiausias yra suspenduotų dalelių paėmimas, kurio metu reikia apdoroti didelį vandens kiekį lauko sąlygomis ir tam biologinės įvairovės išsaugojimo strategija indijoje yra naudojamos papildomos instrumentinės priemonės: vandens siurbliai, didelio tūrio indai, specialūs įdėklai filtrams, filtrai, kilnojamieji srovės šaltiniai ir kt. Šių teršalų tyrimus būtų tikslinga centralizuoti, investuojant į atitinkamą laboratorinę įrangą, atitinkančią pirmiau paminėtų standartinių metodų reikalavimus.

biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Apie autorių biològinės įvairóvės apsaugà, teisinių, techninių, biologinių ir kitų priemonių sistema, padedanti apsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti darnų jos naudojimą. Lietuvos Respublikos biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir veiksmų planas parengtas neturint šalies biologinės įvairovės studijos, tik apibendrinus ir įvertinus rengiant strategiją turėtus duomenis.

Medžių milžinų ir negyvos medienos priežiūros ir tvarkymo gairės – Alvydas Gintaras

Daugumą biologinės įvairovės objektų ir jų buveines vienija kraštovaizdis, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija teisiniuose dokumentuose Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija ir kituose kraštovaizdis ir biologinė įvairovė dažnai analizuojami kaip integrali visuma.

Daugiausia duomenų turima apie rūšių biologinę įvairovę.

biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Apytiksliais duomenimis, Lietuvoje yra apie 26 tūkst. Apie genetinius išteklius informacijos yra mažiau, nors mokslininkų pastangomis įkurtas Augalų genų bankas, kuris tiria dabartiniam arba būsimam ūkiui reikiamus vidurūšinius taksonus, kuria ir globoja jų kolekcijas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Daug vertingos informacijos gaunama vykdant Valstybinę mokslo programą Genofondas, mokslininkams dalyvaujant tarptautiniuose genofondo tyrimuose. Išskiriamos agrarinės aplinkos, urbanizuotos aplinkos, miškų, pelkių, natūralių pievų, smėlynų ekosistemos, hidroekosistemos ir ruderalinės bendrijos.

Biologinės įvairovės išsaugojimo strategija kanada. Medienos srautai Lietuvoje 08 24 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyriaus specialistai išanalizavo pramoninės medienos srautus Lietuvoje, nustatė anglies sankaupas ir jų kiekybinius pokyčius medienos produktuose.

Lietuvoje daug padaryta parengiant buveinių klasifikaciją ir išskiriant europinės svarbos buveines. Apleistose žemės naudmenose vyksta savaiminė renatūralizacija, didėja vietinių augalų rūšių įvairovė, miškų ir kitų gamtinių teritorijų plotai. Biologinei įvairovei išsaugoti didelę reikšmę turi natūrinė in situ apsauga, kai stengiamasi biologinės įvairovės išsaugojimo strategija organizmus, jų bendrijas ir kompleksus bei ekosistemas išsaugoti jų natūraliose buveinėse.

Šiam tikslui steigiamos saugomos teritorijos rezervatai, draustiniai, nacionaliniai ir regioniniai parkai, kitų kategorijų ir savivaldybių steigiamos saugomos teritorijos, Natura tinklas. Svarbu biologinę įvairovę išsaugoti ne vien saugomose, bet ir ūkinėse, rekreacinėse teritorijose. Žinoma, tais atvejais, kai dėl kurių nors priežasčių biologinės įvairovės negalima išsaugoti natūraliose buveinėse, naudojamos dirbtinės išsaugojimo ex situ priemonės.

biologinės įvairovės išsaugojimo strategija

Joms priskiriami botanikos ir zoologijos sodai, augalų, zoologinės ir mikologinės mikroorganizmų kolekcijos. Juknys, R. Baubinas, J. Čepinskis ir kt. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija Vilnius

Europos Komisija pristatė ES biologinės įvairovės strategiją iki metų.